KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZ

A társadalmi párbeszéd lehetőségei a színházban

OSZTÁLYVEZETŐK: Romankovics Edit, Horváth Kata, Sereglei András

OKTATÓK: Hárs Anna, Kricsfalusi Beatrix, Madák Zsuzsanna, Schermann Márta, Simon Baalázs, Takács Gábor 

A közösségi színház sokféle színházi kísérlet összefoglaló neve, melyek elsősorban társadalmi célokat szolgálnak. A közösségi színház célja a közösségépítés és a társadalmi párbeszéd elősegítése.

A KÉPZÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA:

A képzés során a közösségi színházcsinálás különböző válfajait, céljait, alkalmazott módszereit, gyakorlati tapasztalatait és hazai lehetőségeit kutatjuk a résztvevőkkel közösen.

A kurzus elméleti elemei minden esetben gyakorlati, alkotói folyamatokhoz kapcsolódnak. A résztvevők mentorok támogatása mellett személyes tapasztalatokat szerezhetnek, bekapcsolódhatnak közösségi színházi kísérletek (futó és induló projektek) különböző alkotói fázisaiba,  valamint a kurzus keretében  megtervezhetik saját közösségi színházi projektjüket.

Képzésünkben a résztvevőket művészet-alapú kutatómunkába és közös alkotói folyamatokba szeretnénk bevonni, ezért a tudásátadás alapvetően interaktív és kooperatív tanulási technikákra épül. A két féléves képzés alatt a következő témákat, területeket és kérdéseket kutatjuk:  

  • A közösségi színház, mint társadalmi beavatkozás. Mivel a közösségi színház résztvevői gyakran valamely marginális társadalmi csoporthoz tartoznak, így az előadások/akciók célja sok esetben a hatalmi, hierarchikus és strukturális viszonyok láthatóvá tétele. A képzésen megvizsgáljuk: milyen társadalmi csoportok nevezhetők közösségnek? Mi lehet egy művészet alapú társadalmi beavatkozás célja? Milyen közösségekkel érdemes/lehet közösségi színházi projektet tervezni, megvalósítani? Közösségi színház és politikum.   
  • A közösségi színház, mint közösségépítő forma. Milyen pedagógiai és művészeti metódusok alkalmazhatók a közösségépítésben? Hogyan jön létre a résztvevők közösségi identitásának és egyéni önazonosságának megerősítése egy közösségi színházi folyamat során?    
  • A közösségi színház, mint kortárs művészeti jelenség. Hogyan kapcsolódhat a közösségi színház a tágabb kortárs művészeti területekhez és a szűkebb színházi terekhez/szereplőkhöz?

KIKET VÁRUNK?

Képzésünket olyan fiataloknak és idősebbeknek ajánljuk, akik a közösségépítés, közösségi alkotómunka iránt elkötelezettek és emellett nyitottak a különleges színházi formákkal való kutatásra, kísérletezésre.

KÉPZÉS INDULÁSA: 2022. október 14.

KÉPZÉS VÉGE: 2023. június

SZEMESZTEREK SZÁMA: 2

ÖSSZÓRASZÁM: 360 óra

HETI ÓRASZÁM: 12

OKTATÁSI NAPOK: péntek délután (15-től 19-óráig), szombat egész nap (10-től 18 óráig)

HALLGATÓK SZÁMA: min. 10 – max. 18 fő

TANDÍJ: szemeszterenként bruttó 220.000 Ft (tehát a teljes képzés díja 440.000 Ft)

KÉPZÉS HELYSZÍNE: CEU, Nádor utca 15., V. kerület

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A FREESZFE KÉPZÉSEIRŐL:

Képzéseink a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósulnak meg. A Freeszfe Egyesület felnőttképzési száma: B/2021/001498

A képzés elvégzése után a hallgatók Tanúsítványt kapnak. Nem diplomás képzés!

A képzés idejére kollégiumot tudunk biztosítani.

A tandíjat vagy félévente tudják befizetni, vagy havi részletekben. Részletfizetésre más konstrukciókban is van lehetőség.