A Várkonyi Zoltán Alapítvány az alábbi pályázatott nyújtotta be a VII. kerületi önkormányzat számára a Damjanich utca 4. szám alatt található ingatlan hasznosítására.


Bevezető

A fennálló pandémiás helyzetben, illetve a modellváltás által kiváltott elégedetlenség következtében a Várkonyi Zoltán Alapítvány feladata volt, és jelenleg is az, hogy az oktatás folyamatosságát biztosítsa, a hallgatók által kezdeményezett művészeti projektek támogatásával, és ezek infrastrukturális segítésével. Az elmúlt hónapokban támogatóink is érzékelték ezt a tevékenységet, empátiával és jelentős összegekkel segítettek bennünket. Ez is lehetővé tette, hogy hosszabb távra gondolkodjunk, és nem csak a feltételeket biztosítsuk egyes projektekhez, de annak az eszmének a továbbvitelét is segítsük, amit a hallgatók és tanárok jelenlegi közössége a 156 éves múlttal rendelkező képzésnek tart.

A Damjanich utca 4-es számú épület ideális hely lehet ezeknek a céloknak a megvalósításához. És tovább is tekinthetünk. Mivel a képzés terméke valamilyen színházi, filmes vagy közösségi alkotás, ezen keresztül a kerület lakóival, az itt folyó kulturális tevékenységgel is közvetlen kapcsolatba kerülünk.

A következőkben témákra bontva vázolnánk azt a tevékenységet, ami terveink szerint az épületben folyna:


Oktatási tevékenység

 • Tekintettel arra, hogy több tanár felmondott a modellváltás ismert módja miatt, és abban sem lehetünk biztosak, hogy minden hallgató maradéktalanul elfogadja az új rendszert, egyik legfontosabb feladat, hogy folytonosságot biztosítsunk a képzésnek, a tanárok és hallgatók találkozásának. (Itt pár mondatnyi anyag kihúzásra került, ennek oka, hogy még egyeztetés alatt van az itt tárgyalt rész. Amint ezek az információk is nyilvánosak lehetnek természetesen az anyag kiegészítésre kerül.)

 • Az SZFE távozó tanárainak több mint fele hajlandó lenne a képzést fizetés nélkül is folytatni, rajtuk kívül a színházi és filmes világ magyar és nemzetközi nagyjai ajánlották fel segítségüket: jönnének órát, kurzust tartani.

 • Az oktatás célja a mesterségbeli tudás megszerzése, a tehetséggondozás, az utánpótlásnevelés, a pályán maradás esélyeinek növelése, a színház- és filmművészeti alkotásokban való közösségi, kreatív, alkotói részvétel elsajátítása.

 • Korszerű egyetemi kampusz hiányában az egyetem hallgatói és oktatói számára különösen fontosak azok a lehetőségek, amiket a virtuális valóság legújabb fejlesztései kínálnak. Intenzív és vonzó virtuális jelenlét nélkül egyébként sem képzelhető el a XXI. századi felsőoktatás. A felhőalapú munkahelyek kialakítása, a közösségi média felületeinek hatékony használata, a digitális brandépítés és kommunikáció, az archívumok felépítése elengedhetetlen része terveinknek. A világjárvány által ránk kényszerített távoktatás váratlanul pozitív hozadéka, hogy megmutatta, a földrajzi távolság nem lehet akadálya az egyetemek közötti hazai és nemzetközi együttműködésnek sem.


Működési/ belső struktúra

A teljes oktatási kínálat szervezésére nem elég a Várkonyi Alapítvány tevékenységi köre és apparátusa, ezért is jön létre a Freeszfe Egyesület, mely a belső életet, az intézményi működést koordinálja.

A Freeszfe Egyesület elsődleges célja nemcsak a 156 évet élt Színház- és Filmművészeti Egyetem szellemi örökségének továbbvitele, hanem annak megújítása is.

Rövidtávú terv az Egyetem szétrobbantott közösségének újraépítése.

Az Egyetemfoglalás hónapjai alatt rengeteget tanultunk demokráciáról, közösségről és a közösségi döntéshozatalok nehézségeiről. Előttünk áll a feladat, hogy új alapokra helyezzük oktatási intézményünk belső kommunikációját. Nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy a hallgatóink hangja világosan hallható legyen az intézmény döntéshozatali folyamatai alatt. Havi rendszerességgel tartanánk egyetemi fórumokat, miközben a napi működéshez ki kell alakítanunk egy képviseleti rendszert. A korábban meghirdetett és gyakorolt tanköztársaság eszméje nyugalmasabb időben is irányadó az új szervezeti modell felépítésében.

Az Egyesület feladatai közé tartozik a különböző témákra létrehívott munkacsoportok működésének összehangolása is.

A házban előadásokat és szakmai programokat tartunk a nagyközönség számára, elveinkért és jogainkért való harcunkat transzparensen és érthetően, kiszámítható rendszerességgel kell kommunikálnunk.

Terek kialakítása

Maga az épület tökéletes arra, hogy az elképzeléseinket megvalósítsuk benne. A kisebb termek alkalmasak az elmélyült egyéni vagy kiscsoportos munkára, a nagyobbak pedig biztosítják a közösségi együttléthez, együtt-gondolkodáshoz szükséges tereket. A termek átjárhatósága, külön- és egyben használhatósága, külön és közös bejárataik mind segítik azt, hogy egy időben több alkotófolyamat is párhuzamosan legyen jelen.

Összművészeti alkotások létrehozásához fontos, hogy minden szakirány egyszerre jelen tudjon lenni. Egy színházi előadás próbafolyamatában pl. kell egy hely a dramaturgoknak, akik megírják a szöveget, a színészeknek, a rendezőknek, de ugyanilyen fontos a műszaki személyzet, a közönségszervezők és a programszervezők elhelyezése is. Ez akkor ideális, ha egy-egy munkafolyamatra elvonulhatnak, külön, esetleg team-ben dolgozni, de amikor szükséges, akkor egy helyen össze tudnak gyűlni.

Az épületben helyet kapnának próbatermek, elméleti oktatás céljából tantermek, zenetermek az ének- és hangképzésekhez, de vágószoba, hangtechnikai szoba, vetítő is a filmes alkotóknak.

Az egész épületet nyitott alkotóműhelynek képzeljük el, ahol a projektek állnak a középpontban. Ennek megfelelően a termek sem egy-egy órához vagy osztályhoz lennének rendelve, hanem mindegyik helyiséghez megtalálva az alapfunkciót, az alkotó csoportok beosztás szerint, de szabadon használhatnák azt.

Ez alól kivételek azok a helyiségek, amelyek speciális kialakítást igényelnek. Ilyen például a filmes képzéshez szükséges vágóterem és vetítő. Mindkettőben szükség van elsötétíthető ablakokra és vetítővászonra projektorral. A vágóteremhez fix asztalok és nagy teljesítményű számítógépek is szükségesek.

Az épületben 5 helyiség alkalmas próbateremnek, ezek közül a legnagyobba – szigorú időbeosztással – nyilvános előadásokat is szerveznénk a hallgatók előadásaiból, illetve filmműteremként is használnánk, ahol akár nyilvános mesterkurzusokat, workshopokat, gyakorlatokat is tarthatnak az oktatók.

A közönség számára a próbatermeket és a vetítőt is megnyitnánk, ahol pl. könyvbemutatókat tudunk tartani, oktatóink nyilvános előadásait, íróműhelyt, tréningeket, közönségtalálkozókat, illetve tervezzük egy alkotók meghívásával egybekötött filmklub elindítását is. Közösségi teret szeretnénk megvalósítani, ahol mindig történik valami, és a hallgatóknak, illetve a külső közönségnek is fontos kulturális centrummá tud válni.

A tornateremben és próbatermekben fekete balettszőnyeget kell lehelyeznünk a padlóra, a falakat feketére kell festenünk, illetve az ablakokat vastag függönyökkel kell elsötétítenünk, hogy a világítás érvényesülni tudjon.

Tárolásra alkalmas helységeket kell kialakítanunk a jelmezeknek, kellékeknek és a díszleteknek, illetve öltözőket az előadások szereplőinek.

Egy könnyen variálható, mobil nézőtérre is szükségünk van, amit az előadástól függően tudunk elhelyezni, alakítani. Terveink szerint ezt úgy kell kialakítanunk, hogy 70-80 nézőt is fogadni tudjunk.

A látványtervező hallgatók nagy segítséget jelentenek a terek kialakításában és dekorálásában, illetve folyamatosan segíteni tudják a színházi és a filmes hallgatók munkáját, készülő projektjeit is.

Fontos része az épületnek az utcáról is látogatható büfé/kávézó, ami a közösségi tér központja lehet. Ezt a földszinten kell kialakítanunk, illetve az udvart is használnánk a tavaszi, nyári, őszi időszakban. Kanapékkal, asztalokkal könnyen variálható tereket kell létrehoznunk itt is. A padlástérben az adminisztrációs munkatársak számára alakítanánk ki irodákat, mobil asztalokkal, számítógépekkel. Itt lennének a programszervezés, a gazdasági munkatársak, a vezetőség irodái is.

Az első szinten az oktatók részére tanári szobákat rendezünk be, a földszinten a hallgatók részére zárható szekrényeket tervezünk elhelyezni.


Freeszfe köztér

A Freeszfe közössége aktivitása során a modellváltáson kívül számos más társadalmi ügyben, és különböző csoportosulásokkal vállalt közösséget. Célunk, hogy ez a társadalmi érzékenység és nyitottság az új intézmény kialakításában is megjelenjen. A többfunkciós épületnek nemcsak oktatási és művészeti felhasználásával szeretnénk élni, hanem annak közösségivé tételével is. Ezt különböző nyitott és korosztály-specifikus közösségi programokon keresztül szeretnénk megvalósítani, amelyekkel megszólítanánk a környezetben élő lakosságot.

Az épület és a hozzá kapcsolódó helyszínek kihasználhatósága az alábbi programterveket teszi lehetővé:

 • A képzéshez kapcsolódó színházi vizsgaelőadásokat és vizsgafilmvetítéseket, közönségtalálkozókat, szakmai beszélgetéseket tarthatnánk a többfunkciósra kialakított földszinti nagyteremben. (alaprajzon Új Padlás néven)
 • A kerületi iskolákkal szoros kapcsolatot ápolva ifjúsági programok széles választékát kínálnánk, a nagysikerű beavatószínházi előadássorozatainkkal, szakjainkhoz kapcsolódó workshopokkal, tantermi színházi előadásokkal, a legkisebb korosztálynak bábszínházi bemutatókkal.
 • Az SZFE-n tanuló drámainstruktor osztályok számára, mint új gyakorlati hely nyílhatna meg, ahol a dráma- és színházpedagógiai, színházi nevelési programjaikat a jelenlegi SzínMűVeletek műhelyből átmenthetik, ezzel szélesítve, annak repertoárját és közfunkcióját.
 • Felnőttképző tanfolyamok meghirdetésével nyitnánk meg műhelyeink kapuit a különböző művészeti területeink iránt érdeklődők előtt, melyeket évtizedek óta alkotó és oktató színházi és filmes mestereink vezetnének.
 • Különböző kulturális események befogadásával (színpadi produkciók, könyvbemutatók, beszélgetések, stb.) új közönségrétegeket vonzhatnánk be és népszerűsíthetnénk az új, nyitott művészeti központot.
 • Céljaink közt szerepelne a kerület kulturális életének színesítése közösségi összművészeti programokkal (utcabál, nyílt nap, kiállítások, workshopok, képző-, tánc- és zeneművészeti koprodukciók). Nyár végére már nagy szabású szabadtéri nyitó-fesztivállal készülnénk, ahol bemutatkozna az alkotóközösségünk.
 • Tervezzük a nemzetközi művészeti alkotóműhelyekkel való kooperáció hagyományának folytatását, külföldi partnereink alkotóinak és műhelymunkáinak vendégül látását és látogatását, saját produkcióink határokon túli bemutatását.
 • Egyéb szolgáltatásaink közé tartozna a különböző termeink bérbe adása, úgyis mint speciálisan kialakított, felszerelt terek, pl. vágószoba.
  A korábbi filmintézetünk hallgatói a legkiválóbb szakemberek által képzett gyakorló operatőrök, hangmérnökök, vágók streaming szolgáltatást vállalnának akár a székhelyen, akár külső helyszíneken is, saját eszközeinkkel.
 • Az elmúlt hónapok során hatalmas sikerű, szeptemberben indult Sztrájktévé mintájára tanáraink különböző tematikus kiselőadásait lehetne látogatni szabadegyetem jelleggel. A nyílt órákat követően felvétel kerülne fel az online felületünkre, ahol tovább elérhető maradna a tartalom.

A közösségünk tagjai, egy független művészetközvetítői és részvételi színházi műhellyel teret nyithatnak a VII. kerület alap- és középfokú oktatási intézményei, valamint a felnőtt korosztály számára különböző közoktatást kiegészítő/követő pedagógiai és közösségi szolgáltatásokat nyújthatnak, mindezzel elősegítve az intézmény integrációját a kerületben. A Damjanich utcai épülettel nem csak egy új kulturális és oktatási intézmény nyílhat meg, hanem az aktívan zajló társadalmi változások új irányba terelése is megindulhat. A kerület ezzel eredeti városi funkcióját és alapértékeit erősítheti meg, amely a kulturális sokszínűségből, történelmi emlékeiből gyökerezik.

A szellemiség garantálja a minőséget, amivel a közösség megtölti az előtte nyíló teret.

Lehetséges együttműködő intézmények a közelben:

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Belső-Pesti Tankerületi Központ, Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest – Fasori Református Kollégium, Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest – Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest Bábszínház, ELTE PPK, Állatorvosi Tudományi Egyetem, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Bethlen Téri Színház, ELTE Damjanich utcai kollégium.

Alaprajz melléklet:

Az alaprajz egy funkciós kiosztást jelez. A tér ezekkel az új funkciókkal kisebb-nagyobb átalakításokon kell, hogy átessen.

A tervezési folyamat többlépcsős lenne. Első fokon a belső udvarban kialakítanánk egy mobil össze-és szétszerelhető színpadot (Új Ódry), és annak mozgatható nézőterét. Első lépésben a nyári időszakra egy szabadtéri színpadra és nézőtérre koncentrálnánk.


Napi szintű üzemeltetés

A takarítás, az épület őrzése, a portaszolgálat biztosítása, a büfé üzemeltetése, az épület használatának logisztikájában a hallgatók és a velük együttműködő tanárok a több mint két hónapos blokád alatt komoly tapasztalatokat szereztek. Ezt a tudást itt is hasznosítani szeretnénk, de a kezdeti berendezkedés után fokozatosan fel kell váltsa ezt a szerződött munkatársak alkalmazása.

A karbantartás, az áruk beszerzése, az adminisztráció, a könyvelés, csak szakmailag képzett, elkötelezett emberekkel látható el.

Ezt a belső működést biztosító formáció, ahogy korábban már jeleztük, a Freeszfe Egyesület lenne, szoros együttműködésben a Várkonyi Alapítvánnyal.


Költségvetés

Sok feladatot kell megvalósítanunk az épület falai között.

Fontos, hogy a hallgatóknak ingyenes képzést tudjunk biztosítani, de a tanárok kisebb körének is fontos az anyagi ellentételezés munkájukért.

Az épület fenntartásán túl, melyhez a Várkonyi Alapítványnak véges ideig rendelkezésre állnak a források, a munkatársi személyzet alkalmazásához szükséges összeget, az indulás beruházásait, illetve a projektek költségeit kell figyelembe vennünk.

Fontos az is, hogy a hallgatók ösztöndíj és szociális juttatásaival is számoljunk, beleértve a kollégiumi elhelyezésüket.

Ez természetesen túlmutat az épület működtetésén, de ez is a Freeszfe Egyesület megoldandó feladatait bővíti.

Bevételeink három pillérre támaszkodhatnak:

 • Támogatói adományokra, melyek az elmúlt hónapokban is segítettek abban, hogy az egyetem közössége kiálljon jogaiért, és amelyen keresztül érezni, érzékelni lehetett, hogy mennyire fontos a társadalomnak a függetlenségért folytatott küzdelem. A hírre, hogy lehetőséget kaphatunk az eszmét továbbvinni, több, komoly támogató jelentkezett. Az anyagi támogatáson túl technikai felszerelések, berendezési tárgyakkal történő adományokra is számítunk.
 • A nemzetközi pályázatokra, melyek a külföldi egyetemek korábban említett körével való együttműködésünk folyományaként válhat eredményessé.
 • Kisebb részben üzleti tevékenységünk bevételeire számítva, mely a színházi és filmes produktumok jegyeladásából, a felnőttképzésből és az Önkormányzat által jóváhagyott egyéb gazdasági tevékenységből következik (kisebb terek hasznosítása, büfé üzemeltetése, stb.).

           

Kommunikáció

Támogatóink nélkül rég szétvertek volna minket, így életbevágó, hogy világos, szerethető kommunikációnkat a külvilág felé tartani tudjuk.

Ahogyan az elmúlt hónapokban az autonómiáért folytatott küzdelmet, úgy az egyesület kommunikációját is a közösséget minden értelemben meghatározó részvételiségre tervezzük alapozni. A sajtó munkatársaival egy alulról szerveződő – hallgatókból, oktatókból és nem-oktató dolgozókból álló – munkacsoport tartja a kapcsolatot, a social media felületeket is ők kezelik. A kommunikációs stratégiák kidolgozása azonban közös feladat, ebbe a bázisdemokratikus fórumok minden résztvevőjének beleszólása van. A különböző projektek egyes kampányait az alkotók álmodják meg, megvalósításukban pedig szintén segítséget nyújt a munkacsoport, kiegészülve a közösség grafikai- és audiovizuális tartalmak előállítására vállalkozó, az adott téren szaktudással rendelkező tagjaival.

Az egyesületet támogató védnöki kör és az ügyünk iránt érdeklődők tájékoztatása, a velük való kapcsolattartás és az őket mozgósító crowdfounding elsősorban az egyesület honlapján és Facebook-oldalán zajlik majd.

Céljaink közé tartozik a környékbeli fiatalok művészet iránti érdeklődésének felkeltése és ápolása – elsősorban őket megszólító kampányok segítségével, de iskolákkal, ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatfelvételen keresztül is. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2014-ben indult drámainstruktor szakon művészetközvetítéssel, színházi neveléssel és kulturális szervezéssel foglalkozó fiatal szakemberek tanultak. A SzínMűVeletek az Ódry színpad színházi nevelési műhelye volt, amit az ebben a képzésben résztvevő hallgatók hoztak létre 2015-ben. Eredeti formájában és nívójában az egyetemen ez a projekt nem folytatódik, átemelése az egyesület tevékenységei közé, a VII. kerületi ifjúság javára válhat.

 

Jogsegély

Az elvárható pedagógiai és mentális segítségen túl az intézménynek jogsegélyt is tudnia kell nyújtani az egyetemet tulajdonló alapítvány által megfenyegetett és jogi abszurdumokba kényszerített hallgatóknak.

A modellváltást megelőzően autonóm módon működő Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, oktatói és kutatói – az SZFE polgársága -, az első pillanattól kezdve jogosan tiltakozott az autonómiát korlátozó és megszüntető illegitimnek tartott kuratórium és általa megbízott vezetés lépéseivel szemben.

Az ellenállók mindvégig hittek és hisznek Alaptörvényben rögzített tanulási és tanítási szabadságukhoz és autonómiához való jogukban, mindent megtesznek jogaik védelme érdekében, törvényes eszközökkel tiltakoznak, az őket ért jogsérelmek tekintetében minden elérhető jogorvoslatot igénybe vesznek – hisznek a jog általi igazságosság elérésében, a jogállami működésben, az autonómiában.

Természetes jogérzékük tisztaságában a művészet eszközeivel hívták fel alapvető jogaikra a figyelmet, egy országnak megmutatva az autonómiához való jog fontosságát.

Az Egyesület továbbviszi az ellenállás jogi érdekérvényesítő energiáit.

A jogsegély munkacsoport az Egyesület autonóm, szabad tevékenységének törvényes kereteit és védelmét hivatott érvényesíteni. Törekszik különösen:

 • jogi segítséget nyújtani az Egyesület keretében folyó alkotás, oktatás, munka és egyéb tevékenység szabad gyakorlásához,
 • felsőoktatási jogi kérdésekben eligazodást biztosítani,
 • szakmai és egyéb pályázatok írásában közreműködni,
 • ösztöndíjak közvetítésében közreműködni és jogi segítséget nyújtani,
 • hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel való együttműködést koordinálni,
 • nemzetközi felsőoktatási intézményekkel való együttműködés jogi kereteit kialakítani, biztosítani, fejleszteni,
 • törvényes úton tovább küzdeni a tagokat ért és érő jogsértő intézkedések ellen,
 • jogi képviseletet nyújtani az Egyesület tagjainak.

 

Hosszabb távú stratégia

Hosszabb távon erre az infrastruktúrára építve tervezzük egy magánegyetem megalapítását, melynek alapjait a nemzetközi kapcsolatainkra építjük. Ezzel párhuzamosan olyan filmes kiegészítő szakmák szakképzése is el tud indulni, amelyek a külföldi bérmunkák miatt megemelkedett szakemberigény hatására piacképes tudáshoz képes juttatni a hozzánk jelentkezőket.  Így a 3D animáció számos területe, az élő szereplős rendezésre épül, így efelé a modern technológia felé is szeretnénk elmozdulni, kapcsolatot kötve a hazánkban világpiacra dolgozó szereplőkkel.

Néhány példa a lehetséges képzésekre:

producer, forgalmazási szakember, nemzetközi filmszakmai menedzser, kulturális innovációs szakember képzés, producerasszisztens, vágóasszisztens, gyártási asszisztens, kameraasszisztens, focuspuller, világosító, rendezőasszisztens, colorist

3d virtuális világítás, 3d virtuális környezet, 3d virtuális anyagkezelés, 3d mozgásfejlesztő, 3d previz tervező, storyboard rajzoló.

 

Zárszó

Bár sok negatív benyomást kapnak a hallgatók és tanárok ebben a helyzetben, mégis sikerült megőrizni optimizmusukat, választott szakmájuk iránti szeretetüket. Érzik, hogy meg kell harcolniuk a jövőjükért, de ezt a harcot pozitív eszközökkel, a szakmai értékek mentén folytatják.

A Damjanich utca 4. számú épület birtokbavétele ennek a küzdelemnek jelenleg legfontosabb állomása, és bízunk benne, hogy a kerület döntéshozói támogatják elképzelésünket!

A Várkonyi Zoltán Alapítvány Kuratóriuma
Budapest, 2021 január 22.