SZÍNHÁZ ÉS PERFORMANSZ

OSZTÁLYVEZETŐ: Hudi László

MENTOROK: Czirák Ádám, Goda Gábor, Hód Adrienn, Hudi László, Szabó Veronika

TERVEZETT VENDÉGOKTATÓK: Ardai Petra, Árvai György, Berecz Zsuzsa, Csató Kata, Gergye Krisztián, Ivanyos Ambrus, Juhász András, Kálmán Eszter, Kelemen Patrik, Molnár Csaba, Muskovics Gyula, Nagy József Szkipe, Nemes Z. Márió, Ördög Tamás, Rácz Anikó, Sarah Günther, Schuller Gabriella, Somló Dávid, Szabó Réka, Szilágyi Kornél, Perovics Zoltán

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:

Képzésünk olyan fiatalokat és/vagy pályájuk elején járó egyéneket kíván megszólítani, akik a színházzal professzionális keretek között szeretnének foglalkozni, vagy már professzionális keretek között foglalkoznak vele, és akik ismereteiket kollaborációban, közösségi alapon, valamint „csinálva-tanulva” kívánják bővíteni. Képzésünk azoknak szól, akik szeretnének egy leendő, reális, saját projektet/produkciót bemutatni, ugyanakkor részt is venni ilyenekben. Azokat is várjuk, akik előadóművészek, vagy valamilyen dráma és/vagy egyéb kapcsolódó tanulmányokból érkeznek, és akik új tudásmódokat kívánnak feltárni annak érdekében, hogy kibővítsék saját kreativitásukat és képességüket. Képzésünk nyitva áll olyanok számára is, akik valamilyen más területeken (képzőművészet, zene, technológia, humán tudományok, stb.) már ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, és akik az előadó-művészetben interdiszciplináris módon kívánják hasznosítani és bővíteni eddigi ismereteiket és tapasztalataikat. Olyanokat is szívesen látunk, akik indíttatást éreznek magukban, hogy a színházat saját maguk és mások számára újradefiniálják, akik kortárs színházzal akarnak foglalkozni, és akiket érdekel a színházi kutatás-fejlesztés, az innováció, a kísérletezés.

Célunk az, hogy olyan szakmai és oktatási környezetet biztosítsunk, amelyben az „alkotás/művészet mint kutatás” (art as research) nem csak elmélet, hanem gyakorlat is.

Oktatásunk fókuszában az alkotófolyamat egésze van – a témafelvetéstől, a produkciószervezésen és a próbákon keresztül, a bemutatóig. Képzésünkben nem specializáljuk a színházcsinálást, a színházcsináló közösséget egységesen tekintjük a tudásmegosztás közegének.

Szakmai nyelvi keretként a posztdramatikus színházi gyakorlatot határozzuk meg, ami egy olyan színházcsinálói gyakorlatra utal, ami a drámán túlra helyezi fókuszát, ahol az irodalmi szöveg és a fiktív fabula előadás-szervező tekintélye elveszti hatalmi pozícióját, az interpretált folyamatosság megszakad, és helyébe a jelenlét, a non-textualitás, a heterogenitás, a sokszoros kódok használata lép, és aminek kiindulópontja lehet bármi: kérdés, kép, zene, játék, tárgyak, stb. Előtérbe kerül a groteszkben, a paradoxonokban való gondolkodás, az ellenállás, a nem megfelelő, a felforgató, a lázadó attitűd, és tárgyát képezi az a reflexió, ami a saját maga által kialakított gyakorlatra irányul. Az értelmezés az érzékiséggel, a testtel, a mozgással, a hanggal és a ritmussal kerül kapcsolatba, és főként képeken keresztül végzi megismerési tevékenységét. Azonban mindezeket a fogalmakat csak keretként, orientálódási mezőként határozzuk meg, ami csak utalás lehet, és ami soha nem zárhatja be a gyakorlat bonyolultságát, és amit soha nem tekintünk programnak, hanem csak ideiglenes tartózkodási helynek.

 

AMIT KÍNÁLUNK:

AMIT VÁRUNK:

 • Mentor alapú képzési keret, amely a diákok saját projektjeit egész évben követi (Czirák Ádám, Goda Gábor, Hód Adrienn, Hudi László, Szabó Veronika)
 • A diákok projektjeibe/produkcióiba, a gyakorlatba telepített oktatási metódus
 • Beavató műhelymunkák a mentorokkal (Goda Gábor, Hód Adrienn, Hudi László, Szabó Veronika)
 • Egy speciális és egységes, a diákok projektjeit az egész képzés alatt nyomon követő kollokvium, elméleti reflektív képzés (Czirák Ádám)
 • Kapcsolódó, párhuzamos elméleti és gyakorlati kurzusok meghívott oktatókkal.
 • Együttműködés lehetősége a résztvevők között
 • Próbalehetőség az egész képzési idő alatt
 • Produkciók létrehozását támogató környezet
 • Együttműködő színházak, színházi intézmények lehetséges részvétele a képzésben (egyeztetés alatt)
 • Produkciók bemutatása a képzés végén – Fesztivál
 • Rendszeres részvétel a mentorok és a meghívott oktatók által kijelölt képzési aktusokon
 • Legalább egy saját alkotás tervével való jelentkezés, és annak vállalása, hogy a képzés ideje alatt létrehozza ezt a projektet
 • A hallgatótársak lehetőség és igény szerinti bevonása a saját projektbe
 • A képzésen résztvevő hallgatótársak projektjeiben való részvétel lehetőség és igény szerint
 • Előnyt jelent az önállóság, a kreativitás, a színházi/táncos tapasztalat, a kortárs (színházi, táncos, képzőművészeti, zenei) beállítottság, a társművészetek/technológiák bevonása

KIKET VÁRUNK?

Képzésünk olyan fiatalokat és/vagy pályájuk elején járó egyéneket kíván megszólítani, akik a színházzal professzionális keretek között szeretnének foglalkozni, vagy már professzionális keretek között foglalkoznak vele, és akik ismereteiket kollaborációban, közösségi alapon, valamint „csinálva-tanulva” kívánják bővíteni. Képzésünk azoknak szól, akik szeretnének egy leendő, reális, saját projektet/produkciót bemutatni, ugyanakkor részt is venni ilyenekben. Azokat is várjuk, akik előadóművészek, vagy valamilyen dráma és/vagy egyéb kapcsolódó tanulmányokból érkeznek, és akik új tudásmódokat kívánnak feltárni annak érdekében, hogy kibővítsék saját kreativitásukat és képességüket. Képzésünk nyitva áll olyanok számára is, akik valamilyen más területeken (képzőművészet, zene, technológia, humán tudományok, stb.) már ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, és akik az előadó-művészetben interdiszciplináris módon kívánják hasznosítani és bővíteni eddigi ismereteiket és tapasztalataikat. Olyanokat is szívesen látunk, akik indíttatást éreznek magukban, hogy a színházat saját maguk és mások számára újradefiniálják, akik kortárs színházzal akarnak foglalkozni, és akiket érdekel a színházi kutatás-fejlesztés, az innováció, a kísérletezés.

KIK NE JELENTKEZZENEK?

Akik műkedvelőként szeretnének a színházzal foglalkozni, és akik műfaji zsánerekként, tipikus műfajok kifejtéseként tekintenek a színházra.

KÉPZÉS INDULÁSA: 2022. szeptember

KÉPZÉS VÉGE: 2023. június

SZEMESZTEREK SZÁMA: 2

ÖSSZÓRASZÁM: kb. 680 óra

HETI ÓRASZÁM: 20

OKTATÁSI NAPOK: közös egyeztetés alapján

HALLGATÓK SZÁMA: min. 5 – max. 10 fő

TANDÍJ: szemeszterenként bruttó 250.000 Ft (tehát a teljes képzés díja 500.000 Ft)

KÉPZÉS HELYSZÍNE: CEU Kollégium, X. kerület, Kerepesi út 87.

HOGYAN TUDSZ JELENTKEZNI?

A jelentkezéshez szükséges:

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Egy saját projekt valamiféle prezentációja a felvételi eljárásban, amellyel a felvételiző indulni kíván a képzésen
 • Eddigi referenciákba való betekintés biztosítása (ha vannak) – alapvetően linkeket várunk drive-hoz, videós felületekhez, stb.
 • Részvétel a felvételi eljárásban

Jelentkezési határidő: 2022. június 5. vasárnap, éjfél

Amennyiben marad hely, pótfelvételit hirdetünk, melynek jelentkezési határideje 2022. július 30.

A FELVÉTELIRŐL:

A felvételi időpontja: 2022. június 12-13.

Fordulók száma: 1

Helyszín: CEU, V. kerület, Nádor u. 15.

A felvételiről minden jelentkező e-mailben értesítést kap. Kérjük, hogy jó e-mailcímet adjanak meg a jelentkezésnél, és figyeljék is azt!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A FREESZFE KÉPZÉSEIRŐL:

Képzéseink a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósulnak meg. A Freeszfe Egyesület felnőttképzési száma: B/2021/001498

A képzés elvégzése után a hallgatók Tanúsítványt kapnak. Nem diplomás képzés!

A képzés idejére kollégiumot tudunk biztosítani.

A tandíjat vagy félévente tudják befizetni, vagy havi részletekben. Részletfizetésre más konstrukciókban is van lehetőség.