AUKCIÓS SZABÁLYZAT

A Freeszfe Egyesület (2015 Szigetmonostor, Táncsics u. 1., Adószám 19294052-2-13, nyilvántartási szám 13-02-0007949), továbbiakban Szervező, online jótékonysági aukciót rendez és szervez 2022. december 17-én, 19 órától.

 • Az aukción részt vehet mindenki, aki a közzétett regisztrációs űrlapon keresztül előre regisztrált (a továbbiakban: Licitáló). A Licitáló az Aukción való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a szabályzatot és a Szervező adatkezelési szabályzatát, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Licitáló a szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, az Aukción nem jogosult részt venni.
 • Az aukción 18. életévét betöltött, magyar vagy külföldi állampolgár természetes személy, illetve belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy vehet részt. Az árverésen történő részvételhez szükséges természetes személyek esetén a teljes név, e-mail cím és a telefonszám megadása, jogi személyek esetén a cég neve, a licitben résztvevő képviselő neve, email-címe, a cég székhelyének címe és telefonszáma.
 • A regisztráció a jótékonysági est végéig tart. A műsor alatti regisztráció esetében is e-mailben küldjük a kért adatokat, így ennek átfutási idejével számolni kell.
 • Az online árverésen részt vevő természetes személy, illetve jogi személy esetén annak törvényes képviselője kijelenti, hogy az általa megtett tét ellenértéke a rendelkezésére áll és azt 5 munkanapon belül a Szervező jelen szabályzatban megadott bankszámlaszámára átutalja.
 • Az aukción befolyó adományból a Szervező diplomafilmeket, vizsgaelőadásokat készít.
 • Az aukciós tételek végső eladási ára az online aukción tett legmagasabb ajánlat összegével azonos. Amennyiben valamelyik tételre nem érkezik érvényes ajánlat, vagy az ajánlattevő a vételárat utóbb bármely okból nem egyenlíti ki, akkor a tétel a Szervező tulajdonában marad és egy későbbi időpontban újra árverésre kerül.

Az aukció menete:

 • Az aukció időpontja 2022. december 17. 19 óra. Időtartama kb 3 óra.
 • Az aukció Zoomon történik, az est Facebookon (a Freeszfe Egyesület Facebook oldalán) élőben figyelemmel kísérhető.
 • A regisztráltak e-mailben kapják meg a Zoom belépési adatokat. A regisztrációkor megadott névvel és email címmel bejelentkezve egy egyedi kódnevet kapnak, amellyel a licitben részt vehetnek. A licit a Zoom chat felületén történik, amelyet csak a regisztráltak látnak. A zoomra ezért a kódnévvel kell bejelentkezni. A Licitáló részt vehet az aukción kamerával és anélkül is, az élő közvetítésen csak akkor látszik, ha a kamerája be van kapcsolva.
 • A kikiáltási ár az árverési tétel legalacsonyabb eladási ára. A nyertes licitáló az, aki az online licitáláson a legnagyobb összeget ajánlja az adott tételért. A licitálók minden egyes licittel tovább növelik az esélyeiket.
 • Ha egy árverési tételre több vételi ajánlat is érkezik, akkor mindig a licitálók által megadott nagyobb összegnek megfelelően emelkedik az ár mindaddig, amíg a licit véget nem ér. A licit kezdetét és végét, illetve időtartamát az est műsorvezetői jelzik. A tételek végső vételára megegyezik a tétel leütési árával, a nyertes neve és a végső összeg a licit végén a chat felületen is egyértelműen feltüntetésre kerül.
 • Az aukción kizárólag magyar forintban lehet licitálni. Az első ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az alábbiak szerint növelt összegű ajánlatot jelenti.
 • Jogi személy képviselőjeként regisztrált személy teljes felelősséggel tartozik az árverésen általa tett licitekért abban az esetben, ha az árverést követően neki vagy a nyertes licitáló jogi személynek felróható okból nem jön létre az adásvétel. A licitált tárgyat a Szervező nem köteles visszavenni és újból árverésre bocsátani.

A vásárolt tárgy/szolgáltatás kifizetése és átvétele

 • A nyertes licitáló (Vevő) köteles 5 napon belül a Szervező bankszámlaszámára átutalni a vételárat. A vásárolt tárgyakról vagy szolgáltatásról szóló számlát a Szervező az átadás után, az aukció zárásakor, amikor minden tárgyat átvettek, de legkésőbb január 26-án számlát állít ki.

 • A Freeszfe Egyesület bankszámlaszáma:

Magnet Bank 16200106-11672087

IBAN SZÁM

HU37 1620 0106 1167 2087 0000 0000

 • A Vevő az átutalás tényéről a kapcsolat@freeszfe.hu címre küldött képernyőképpel jelzi a Szervező felé, hogy a kifizetés elindult.
 • A nyertesek az aukció után, december 20-ig e-mailben értesítést kapnak, amely e-mail tartalmaz minden információt a kifizetéssel kapcsolatban.
 • A nyertes licitáló az aukciós tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette, annak jóváírása megtörtént.
 • Ezt követően szintén e-mailben egyeztetjük a megvásárolt tárgy átvételére, illetve az élmény felhasználására vonatkozó információkat. A Vevő a teljes vételár kiegyenlítését és a kiállítás végét követő 30 napon belül köteles az Árverési tétel saját költségére és felelősségére történő elszállításáról gondoskodni.
 • Ennek elmulasztása esetén a Szervező nem felel az Árverési tétel sérüléséért, vagy elvesztéséért. A tárgyak házhozszállítását, postázását a Szervező nem tudja vállalni.
 • Az árverési tételeket a CEU Nádor utcai épületében lehet átvenni, telefonon vagy e-mailen történő előzetes egyeztetés alapján.
 • Ezektől eltérő egyedi eseteket az aukció során a Szervező előre jelzi.
 • Szervező, annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben kizárják felelősségüket a tételek bármilyen hibájáért, sérüléséért, eltűnéséért, minőségéért.

Tiltott magatartás

 • Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő befolyásolására (pl.: összebeszélés), vagy a jelen Aukciós szabályzat kijátszására vagy az árverés rendjének megzavarására irányul. A Szervező a tiltott magatartást tanúsító résztvevőket az árverésből kizárja.

Adatkezelés

 • A aukcióra is vonatkozó adatkezelési tájékoztató a Szervező honlapján található. (https://www.freeszfe.hu/elementor-2979/)
 • A regisztráció során a licitálók ezt magukra nézve kötelezően elfogadják.
 • A licitálók nevét a Szervező csak írásbeli / e-mailes engedéllyel tehetik közzé, a tárgyak átvételéről engedély esetén fotót tehetnek közzé social media felületeiken.
 • Az adatok az adattulajdonos (licitáló) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
 • A licitáló tudomásul veszi, hogy az aukció időtartama alatt az adatainak törlése a licitálásból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a licitáló részvételét.
 • A jelen Árverési feltételekben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.
 • Az árverésen bármilyen minőségben résztvevő személyek a részvétellel a jelen aukciós feltételek rendelkezéseit magukra nézve automatikusan kötelezően elfogadják.

A jelen aukciós feltételekben foglaltak visszavonásig érvényesek.