KREATÍV ÍRÁS

Osztályvezető: Fábián Péter

Felkért előadók: Bíró Bence, – Vinnai András, Székely Csaba, Tasnádi István, Kárpáti Péter, Závada Péter,  Gimesi Dóra, Mikó Csaba,  Fekete Ádám, Laboda Kornél, Sándor Júlia

A képzés célja a színpadi szövegírás alapjainak megismertetése a hallgatókkal. A két félév alatt a hallgatók eljutnak a darabötlettől egy végig írt színdarab megalkotásáig. Mindeközben megismerkednek a dramaturgia alapfogalmaival, valamint – meghívott színházi szakemberek közreműködésével – megismerkedhetnek a mai magyar színházi élet több meghatározó alkotójának munkamódszerével.

Hogyan jut el az írói alkotófolyamat az alapötlettől a színpadra szánt, letisztázott szöveg megszületéséig? – ezt az utat járjuk végig elméletben, majd gyakorlatban is. A szövegalkotáshoz való közelítés több módját is megvizsgáljuk: milyen szempontok alapján dramatizáljunk egy már létező epikus művet? Hogyan születik meg egy színpadi szöveg színészi improvizációk nyomán? Milyen szempontok kerülnek előtérbe, ha valós történetekből indulunk ki?

A képzés gerincét a hallgatók darabötleteinek fejlesztése adja. A cél az, hogy az egy éves kurzus végére az osztály minden tagja egy végig írt színpadi szöveggel legyen gazdagabb. Az egyéni és csoportos konzultációk mellett pedig neves vendégtanárok – drámaírók, dramaturgok, rendezők – mesélnek saját munkamódszerükről, szakmai tapasztalataikról.

Kitekintés történik rokonműfajok felé is, mint például a hírszínház és a sorozatfejlesztés.

A pénteki órák felépítése a következőképpen zajlik: délelőtt a hallgatók által otthont írt jelenetek felolvasása, elemzése, majd elméleti képzés következik. A délutáni sávot pedig rendszerint egy-egy meghívott vendégelőadó előadásával zárjuk (drámaíró, rendező, dramaturg), akik saját munkamódszerükről mesélnek.

A pénteki órákon kívül a hallgatóknak minden héten lehetősége van plusz egy óra konzultációra az osztályfőnökkel, egyénileg egyeztetett időpontban.

KIKET VÁRUNK A KÉPZÉSRE?

a színpadi szövegírás iránt érdeklődőket

KIK NE JELENTKEZZENEK A KÉPZÉSRE?

színházi/film dramaturg végzettséggel rendelkező szakemberek, illetve azok, akik nem érnek rá péntekenként

Képzés indulása: 2023. január

Képzés vége: 2023. december

Szemeszterek száma: 2

Heti óraszám: 7 (heti egy alkalom)

Összóraszám: 240 őra (40 alkalom)

Oktatási napok: minden péntek, 10-től 18 óráig

Hallgatók száma: 10-12 fő

Tandíj: 250.000 Ft / szemeszter (összesen 500.000 Ft, Áfával együtt)

A képzés mellé kollégiumi szobát tudunk biztosítani.

 

HATÁRIDŐK:

jelentkezési határidő: december 1. csütörtök éjfél

a jelentkezés akkor érvényes, ha megérkezik hozzánk a beküldött jelentkezési lap és az újsághírből írt jelenet.

második forduló felvételi időpontja: december 10. szombat

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI:

jelentkezési feltétel: érettségi (külföldön szerzett értettségit is elfogadunk)

A felvételitől: A felvételi kétfordulós:

  • az első fordulóban egy szabadon választott újsághírből írt jelenet beküldésével lehet részt venni.
  • A jelenet alapjául szolgáló újsághír nem lehet régebbi a jelenet beküldésétől számított tíz napnál.
  • Az újsághír bármelyik online- illetve nyomtatott újság egy cikke lehet, az időjárás jelentéstől a közéleti-politikai híreken át a tudományig bármilyen témában.
  • A jelenet nem lehet hosszabb tíz gépelt oldalnál (Times Newroman, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz).
  • Műfaji megkötés nincs. 
  • A jelenethez kötelező csatolni azt a hírt, amelyből az született.
  • Az első forduló jeligés.

Az értékelés szempontjai: a jelenet felépítettsége, fókuszáltsága, tartalom és forma egysége, társadalmi folyamatokra való reflexió tudatossága, jellemábrázolás.   

A második fordulóba jutott felvételizők személyes beszélgetésen vesznek részt. A beszélgetések után áll össze a végleges osztálynévsor.

JELENTKEZÉSI LAP BEKÜLDÉSE:

ÚJSÁGHÍRBŐL ÍRT JELENET BEKÜLDÉSE: