SZÍNHÁZ ÉS PERFORMANSZ intenzív performer alkotó képzés

OSZTÁLYVEZETŐ: Hudi László

MENTOROK: Czirák Ádám, Hód Adrienn, Hudi László, Somló Dávid, Vadas Zsófia Tamara

További vendégoktatók

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:

Képzésünk a kortárs, kritikai alkotói gyakorlatot helyezi középpontba. Az előadóművészeti, a performatív kutatás-fejlesztésre, az innovációra, a kísérletezésre és a tehetséggondozásra, valamint az interdiszciplináris határhelyzetek egymást erősítő lehetőségeire fókuszál. Oktatási kereteit közösségben, kollaborációban, valamint „csinálva-tanulva” működteti, a párbeszéden alapuló, demokratikus, partneri együttműködésre igyekszik példákat nyújtani, és konkrétan alkalmazni is ezeket. Képzésünket ilyen értelemben művészeti továbbképzésként képzeljük el, amelyben komplexen kezeljük a színházcsinálást, és amelyben kiemelten fontos kutatási területként jelenik meg az előadóművészeti gyakorlat és a társadalmi gyakorlat között meglévő párhuzam. 

!!! Speciális megjegyzés: 

Képzésünk a 2023/24-es tanévben a közös projektek létrehozására koncentrál. Ezért azt várjuk a jelentkezőktől, hogy legalább egy olyan alkotás tervével jelentkezzenek, amit alkalmasnak tartanak arra, hogy a hallgatók egy csoportja megvalósítson. A felvételt nyert hallgatók tervei közül kb. 4 projektet fogunk a képzés során közösen kiválasztani és fejleszteni. !!!

Képzésünk a színházat annak hagyományos alkotói kereteinél szélesebb perspektívába helyezi: a színház, a tánc, a képzőművészet, a zene, film interdiszciplináris, valamint a valóság és a fikció határterületein megjelenő, komplex előadóművészetként fogja fel, amit a performativitás fogalmával foglalunk össze. Célunk az, hogy olyan szakmai és oktatási környezetet biztosítsunk, amelyben az „alkotás/művészet mint kutatás” (creation/art as research) nem csak elmélet, hanem elsősorban gyakorlat.

A fiatal, feltörekvő, de már valamilyen tapasztalattal rendelkező alkotók rendszeres és haladó képzése van homlokterünkben, de ez nem csak életkort jelent, hanem azt is, hogy figyelembe vesszük az elmélyülést, a víziót, a kifejezési vágyat és a kontextus kereső igényt is.A képzés nyomán megjelenő színházcsinálást nem szakmunkaként képzeljük el, hanem egy belső igény által motivált alkotói attitűdként, a megismerésre való törekvés szerteágazó gondolkodásmódjaként és az arról való diskurzus legfontosabb nyelveként.

A képzés során kifejezetten a hallgatók alkotói indíttatásait helyezzük fókuszba, ezért a képzés szerkezete a hallgatók alkotásainak a fejlesztése és létrehozása köré szerveződik.

Képzésünkben tehát hallgatóink saját alkotásokat hoznak létre, ugyanakkor aktív, alkotó módon részt vesznek egymás művészeti munkájában is. Mivel a képzés az alkotófolyamat egészét tekinti egységnek – a témafelvetéstől, a produkciószervezésen és a próbákon keresztül, a megvalósulásig – ezért ugyan a rendezői (“alkotói”) pozíciót tematizáljuk, de mégsem specializáljuk a színházcsinálást. 

A színházcsináló közösséget egységesen tekintjük a tudásmegosztás közegének, így az úgynevezett “rendezői” pozíciót folyamatosan fel is borítjuk. Ehhez a munkához egyrészről meghívott előadók és alkotók intenzív interdiszciplináris kurzusait, másrészről mentoraink műhelymunkájában való részvételt, harmadrészről mentoraink szakmai nyomon követését biztosítjuk. 

Oktatási rendszerünk szakmai keretében egy olyan színházcsinálói praxis áll, amely az irodalmi szövegen túlmutat, és átíveli a műfaji határokat.

Előtérbe kerül az alkotói folyamat kritikai és reflektív nézete, a nem- és a posztdramatikus gondolkodás, az asszociatív, a paradox és az abszurd megfontolás, az ellenállás, a konfrontáció, a nem kívánatos, felforgató, lázadó, kísérletező attitűd. Az értelmezés az érzékiséggel, a testtel, a fizikalitással, a mozgással, a hanggal és a ritmussal kerül kapcsolatba, és főként képeken keresztül végzi megismerési tevékenységét, valamint tárgyát képezi az a reflexió is, amely a saját maga által kialakított gyakorlatra irányul.

Ebben az előadóművészeti praxisban a szöveg – mint folytonos fiktív fabula, és mint olvasat – nincs hatalmi pozícióban, és nincs kiemelt előadás-szervező tekintélye. Ez a praxis az interpretált pszichológiai aspektust nem tekinti folyamatosnak, nem tartja rögzítettnek az alkotások és az alkotófolyamat egyik szerepét sem.

Ezek helyébe a megidézettség, a töredékesség, az egyedi és ideiglenes jelenlét, az esemény illékonysága, a non-textualitás, a heterogenitás, a személyes viszony, az autobiográfia, az autofikció, az utópia, a sokszoros kódok használata lép.

Ennek a tanítási gyakorlatnak a közösségépítés nem csak a témája, de gyakorlati terepe is. A képzés a művészeti gyakorlatot a társadalmi működésnek egyfajta prototípusaként is kezeli, egy olyan területként, ahol a résztvevők megjelenítik és kigyakorolják azokat a készségeket és módozatokat, amiket a közösség működtetéséhez használnak. Ez a képzés tudatában van annak, hogy olyan kontextusban jön létre, ahol a társadalom az átfogó politikai narratívák gyártásához és elfogadásához, szokott hozzá, és a társadalmi szerepek rögzítettségének a hitében él, ezért feladatának tekinti olyan közösség kialakítását, amely a drámai hagyományokkal rendelkező magyar előadóművészeti élet dominanciája ellenére kutatja a narratív hagyományokkal való szakítás lehetőségét, és kiutat keres a jó és rossz narratívák gondolkodási és alkotói struktúrájából. Ilyen módon ez a képzés olyan tudásbázist hoz létre, amely kritikai gondolkodásra ösztönöz, és ezzel a szabadság kis köreit tartja fenn, a nyitott társadalom lehetőségét őrzi.

AMIT KÍNÁLUNK:

 • Egy kb. 780 órás, intenzív performer/színházi alkotó képzés
 • Orientáció: gyakorlatorientált (kb. 80%)
 • A képzés elvégzése után a hallgatók Tanúsítványt kapnak. (Nem diplomás képzés)
 • Kedvezményes, szuper kollégiumi elhelyezés lehetősége
 • Mentor alapú képzési keret, amely a hallgatók projektjeit egész évben követi (Czirák Ádám, Hód Adrienn, Hudi László, Somló Dávid, Vadas Zsófia Tamara)
 • Projektek/produkciók létrehozásának és forgalmazásának támogatása
 • Beavató műhelymunkák a mentorokkal (Hód Adrienn, Hudi László, Somló Dávid, Vadas zsófia Tamara)
 • A hallgatók projektjeit az egész képzés alatt nyomon követő, reflektív  elméleti képzés (Czirák Ádám)
 • Rendszeres interdiszciplináris kurzusok külsős meghívott oktatókkal 
 • Berlini tanulmányút (Berecz Zsuzsa, Sarah Günther, szervezés alatt)
 • Együttműködés lehetősége a résztvevők között
 • Próbalehetőség az egész képzési idő alatt
 • Együttműködő színházak, színházi intézmények lehetséges részvétele a képzésben (szervezés alatt)
 • Produkciók nyilvános bemutatása a képzés végén – Fesztivál

KIKET VÁRUNK?

Képzésünk olyan fiatalokat és/vagy pályájuk elején járó egyéneket kíván megszólítani, akik a színházzal professzionális keretek között szeretnének foglalkozni, vagy már professzionális keretek között foglalkoznak vele, és akik ismereteiket kollaborációban, közösségi alapon, valamint „csinálva-tanulva” kívánják bővíteni. Képzésünk azoknak szól, akik szeretnének egy leendő, reális, saját projektet/produkciót bemutatni, ugyanakkor részt is venni ilyenekben. Azokat is várjuk, akik előadóművészek, vagy valamilyen dráma és/vagy egyéb kapcsolódó tanulmányokból érkeznek, és akik új tudásmódokat, kreatív területeket kívánnak feltárni. Képzésünk nyitva áll olyanok számára is, akik valamilyen más területeken (képzőművészet, zene, technológia, humán tudományok, stb.) már ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, és akik az előadó-művészetben interdiszciplináris módon kívánják hasznosítani és bővíteni eddigi ismereteiket és tapasztalataikat. Olyanokat is szívesen látunk, akik indíttatást éreznek magukban, hogy a színházat saját maguk és mások számára újradefiniálják, akik kortárs színházzal akarnak foglalkozni, és akiket érdekel a színházi kutatás-fejlesztés, az innováció, a kísérletezés. 

Amit várunk:

 • – Tevékeny együttműködés a képzésben résztvevőkkel, segítő hozzáállás a közös munkában.
 • – Rendszeres részvétel a mentorok és a meghívott oktatók által kijelölt képzési aktusokon. 
 • – Részvétel a képzés ideje alatt a projektek megvalósításában, bemutatásában.
 • – Előnyt jelent az önállóság, a kreativitás, a színházi/táncos tapasztalat, a kortárs (színházi, táncos, képzőművészeti, zenei) beállítottság, a társművészetek/technológiák bevonásának képessége

KIK NE JELENTKEZZENEK?

Nem ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik klasszikus színházi szerepekben képzelik el színházi működésüket. Nem ajánljuk olyanoknak, akik nem tudják az intenzív munkát vállalni.

KÉPZÉS INDULÁSA: 2023. szeptember közepe

KÉPZÉS VÉGE: 2024. június közepe

SZEMESZTEREK SZÁMA: 2

ÖSSZÓRASZÁM: kb. 780 óra

HETI ÓRASZÁM: 18 (esetenként plusz elfoglaltságok, egyeztetés szerint)

HALLGATÓK SZÁMA: min. 6 max. 12 fő

TANDÍJ: szemeszterenként bruttó 350.000 Ft (tehát a teljes képzés díja 700.000 Ft)

KÉPZÉS HELYSZÍNE: CEU Kollégium, X. kerület, Kerepesi út 87.

A KÉPZÉS IDŐBEOSZTÁSA:

 • Hétfőtől szerdáig, 9-16 között rendszeres képzés 
 • Esetenként további elfoglaltságok egyeztetés szerint, alkalmanként hétvégén is
 • Berlini tanulmányút – 1 hét, egyeztetés szerint (április)
 • A rendelkezésre álló többi időt a jelentkező saját döntése és időbeosztása alapján kezeli – hozzáférés a szabad próbateremhez 
 • Első szemeszter: 2021. szeptember  – december
 • Második szemeszter: 2022. január  – május
 • Bemutató fesztivál: 2022. június. 
 • A képzés teljes időtartama: kb. 8 és fél hónap, kb. 130 nap, kb. 780 óra.

 

A FELVÉTELIRŐL:

 • A jelentkezési határidő: 2023. június 25.
  • 1. Forduló: Beadandók
  • 2. Forduló: Interjú
   
  A képzés vezetői a Beadandó anyagok alapján döntenek arról, hogy kit hívnak be interjúra.

  1. FORDULÓ, A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES BEADANDÓK:

   1. Kitöltött jelentkezési lap
   2. Önéletrajz
   3. Motivációs levél (max. 1 oldal)
   4. Egy saját alkotás tervének, ötletének rövid leírása (Képzésünk a 2023/24-es tanévben a közös projektek létrehozására koncentrál. Ezért azt várjuk a jelentkezőktől, hogy legalább egy olyan projekt tervével jelentkezzenek, amit alkalmasnak tartanak arra, hogy a hallgatók egy csoportja megvalósítsa. Kérjük ennek a projektnek a leírását.)
   5. Opcionális: Eddigi művészeti munkák dokumentációja. (fotók, videók, website – csak linken elérhető formában!)

  2. FORDULÓ:

  Tervezett időpontja: 2023. július 3-4. között
   1. Non-verbális vagy verbális performansz, jelenet, akció bemutatása. (2-3 perc; ehhez – amennyiben szükséges – számítógépet, projektort és hangfalakat tudunk biztosítani)
   2. Az első fordulóban benyújtott saját alkotás tervének, ötletének prezentációja a felvételi interjú során 
   3. Felvételi beszélgetés és közös műhelymunka a felvételizőkkel
   
   

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. JÚNIUS 25. ÉJFÉL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A FREESZFE KÉPZÉSEIRŐL:

Képzéseink a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósulnak meg. A Freeszfe Egyesület felnőttképzési száma: B/2021/001498

A képzés elvégzése után a hallgatók Tanúsítványt kapnak. Nem diplomás képzés!

A képzés idejére kollégiumot tudunk biztosítani.

A tandíjat vagy félévente tudják befizetni, vagy havi részletekben. Részletfizetésre más konstrukciókban is van lehetőség. A sikeres felvételi után hallgatói szerződést kötünk, amiben a hallgató kötelezettséget vállal a tandíj kifizetésére.